Panorama ze střechy klubovny 3. střediska

Táborák 2020

Tábor v KPZ